Klajojančios istorijos

  Klajojančios istorijos – klajoklių istorijos. Seniau pasakojimus sekdavo į miestus atvykę klajojantys pirkliai ir amatininkai. Jie buvo istorijos nešėjai, legendų skleidėjai, pasakų kūrėjai. Jų dėka žmonės galėjo pažinti svetimus kraštus. Jų akimis ir lūpomis atrado tai, kas nauja ir nepatirta. Gaudydami pasakotojų žodžius, jie gilino savo žinias, mokėsi iš istorijų bei skleidė jas toliau, perdavė iš kartos į kartą.

  Žmonės iš prigimties yra klajokliai. Tačiau dabar dauguma gyvename sėsliai ir mus dažniau pasiekia istorijos iš artimos aplinkos, nežinome, kaip gyvena tolimų šalių žmonės bei kokios yra jų tradicijos, ką pasakoja jų legendos, kokius papročius puoselėja senoliai. Jaučiu pašaukimą keliauti, o kartu ir bendrauti su kuo įvairesniais žmonėmis ir dalintis jų pasauliu. Siekiu, kad jų istorijos klajotų po pasaulį, sklandytų internetinėje erdvėje, keliautų iš lūpų į lūpas, kad ypač jauni žmonės turėtų galimybę sužinoti apie skirtingas kultūras ne tik iš vadovėlių, o gal net ir senieji susidomėtų tiek žmonėmis kitapus gatvės, tiek tolimais kraštais.